Dolenjska projektiva

projektiranje zahtevnih objektov v nizkogradnji

Osnovna dejavnost je projektiranje cest (avtocest, hitrih, glavnih, regionalnih, in lokalnih cest, ter javnih poti, pločnikov, kolesarskih poti, parkirišč,…), cestnih objektov (nadvozi,podvozi, mostovi do 25 m razpona, vseh vrst podpornih in opornih zidov, zložb, …).

Ukvarjamo se tudi s presojo stabilnosti ter s statičnimi preračuni za vse vrste objektov.

Ob sodelovanju strokovnjakov in projektantskih podjetij z ostalih področij projektiramo tudi komunalne vode (vodovod, kanalizacija), energetske vode (javna razsvetljava, semaforizacija, …), regulacije vodotokov,…, ki se nahajajo ob ali v cestnem telesu.

“Podjetje Dolenjska projektiva d.o.o. s pomočjo večletnih izkušenj združuje strokovno znanje,...”

“...profesionalnost, prilagodljivost strankam ter hitro odzivnost na spremembe želja investitorjev.”

"Z vami že od leta 1993."

Projektiranje cest

Oddelek za projektiranje cest je usposobljen za izdelavo in vodenje najzahtevnejših projektov s področja cestne infrastrukture. Od projektov za gradnjo avtocest, hitrih, glavnih in regionalnih cest do projektov lokalnih cest, križišč, krožišč, pločnikov, kolesarskih stez,…z vsemi elaborati (katastrski, zakoličbeni,…) potrebnimi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelujemo tudi elaborate prometnih ureditev za pridobivanje soglasij posameznih upravljavcev cest za ureditve prometa v času gradnje.

 

Projektiranje objektov

Vzporedno ob projektiranju cest projektiramo tudi objekte (mostove do 25 m razpona, vse vrste podpornih in opornih zidov, zložb, …), ki jih v celoti projektira oddelek za objekte (arhitekturno oblikovanje, statični izračuni, pridobivanje soglasij k gradnji, izdelava opažnih, armaturnih in delavniških načrtov, …). Oddelek izvaja projekte tako v idejnih-začetnih (IZ, IDP) kot v vseh ostalih fazah (PGD, PZR, PZI, PID), ki so potrebni za detajlno in natančno izvedbo objektov na gradbišču.

Objekti projektiranja so:

  • AB mostovi ter prepusti do dolžine 25 m (klasična gradnja)
  • kamniti težnostni zidovi
  • betonski težnostni zidovi
  • AB težnostni zidovi

Nudimo tudi strokovno in tehnično svetovanje v okviru zasnove in detajlov omenjenih objektov

Zasebni investitorji

Za potrebe manjših zasebnih investitorjev poskrbimo tudi za:

  • geodetske posnetke in izdelavo geodetskih načrtov za potrebe gradnje stanovanjskih in ostalih objektov
  • zakoličbe objektov
  • načrte gradbenih konstrukcij (statični preračuni vseh vrst objektov)
  • izdelavo opažnih, armaturnih ter delavniških načrtov…

Projekti v delu