DEJAVNOSTI PODJETJA

DOLENJSKA PROJEKTIVA

Podjetje se ukvarja z izdelavo in vodenjem projektov s področja inženirskih gradenj s poudarkom na cestni infrastrukturi in z njo povezanimi objekti.

ZASEBNI INVESTITORJI

V sodelovanju s poslovnimi partnerji nudimo tudi storitve za manjše zasebne investitorje. 

PROJEKTIRANJE CEST

Oddelek za projektiranje cest je usposobljen za izdelavo in vodenje najzahtevnejših projektov s področja cestne infrastrukture. Od projektov za gradnjo avtocest, hitrih, glavnih in regionalnih cest do projektov lokalnih cest, križišč, krožišč, pločnikov, kolesarskih stez,…z vsemi elaborati (katastrski, zakoličbeni,…) potrebnimi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izdelujemo tudi elaborate prometnih ureditev za pridobivanje soglasij posameznih upravljavcev cest  za ureditve prometa v času gradnje.

PROJEKTIRANJE OBJEKTOV

Vzporedno ob projektiranju cest projektiramo tudi objekte (mostove do 25 m razpona, vse vrste podpornih in opornih zidov, zložb, …), ki jih v celoti projektira oddelek za objekte (arhitekturno oblikovanje, statični izračuni, pridobivanje soglasij k gradnji, izdelava opažnih, armaturnih in delavniških načrtov, …). Oddelek izvaja projekte tako v idejnih-začetnih (IZ, IDP) kot v vseh ostalih fazah (PGD, PZR, PZI, PID), ki so potrebni za detajlno in natančno izvedbo objektov na gradbišču.

Objekti projektiranja so:

  • AB mostovi ter prepusti do dolžine 25 m (klasična gradnja)
  • kamniti težnostni zidovi
  • betonski težnostni zidovi
  • AB težnostni zidovi

 

Nudimo tudi strokovno in tehnično svetovanje v okviru zasnove in detajlov omenjenih objektov..